O rurach wykorzystywanych w instalacjach ⋆ Usługi Hydrauliczne Jarosław Sadowicz

Dodano: niedziela, 22 listopada, 2015

Dowiedz się więcej o rurach wykorzystywanych w instalacjach hydraulicznych.

Instalacje wykonane z rur stalowych

Instalacje wykonane z rur stalowych odporne na wysoką temperaturę, wykazują dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne. Dobrze wykonane mogą być użyteczne przez dekady. Jeżeli woda w nich zawarta ma korzystne właściwości – nie wpływa na nie korozyjnie – mogą być wtedy stosowane w instalacjach wodociągowych. Praktyka pokazuje jednak, że jakość wody nie jest odpowiednia, przez co występuje w nich korozja i zarastanie rur kamieniem oraz rdzą. Korozję tę wywołują dwutlenek węgla, tlen i sole mineralne zawarte w wodzie, której odczyn pH jest lekko kwasowy czyli mniejszy niż 7. Gazy rozpuszczone w wodzie rozpuszczają powłokę cynkową rury, a następnie wchodzą w reakcje ze stalą co prowadzi do powstania ubytków materiału prowadzących ostatecznie do pęknięcia ścianki rury. Dodatkowo związki wapnia i magnezu łączą się z produktami korozji i osadzają się na wewnętrznych ściankach rur w postaci kamienia, powodując zmniejszenie przekroju rury. Zwiększa to opory hydrauliczne przez co słabnie ciśnienie wody. Przewody wody ciepłej są w szczególności narażone na to zjawisko, gdyż pod wpływem temperatury reakcje chemiczne w rurach zachodzą szybciej. W instalacjach centralnego ogrzewania z uwagi na obecność gazów nie zaleca się wielokrotnego spuszczania wody z instalacji gdyż każde kolejne jej napełnienie dostarcza do instalacji nowej porcji soli reaktywnych gazów I składników mineralnych mogących przyczyniać się do postępu korozji rur. Aby wykonać instalacje z rur stalowych wykorzystuje się proste odcinki rur dające się gwintować i gotowe, gwintowane kształtki, a miejsca połączeń uszczelnia się szczeliwem – włóknami konopnymi i pastą. Wykonanie instalacji z tego materiału jest czasochłonne, jednakże jej właściwe wykonanie i późniejsza eksploatacja zapewnia komfort na lata. W instalacjach tego typu w późniejszym użytkowaniu mogą następować drobne wycieki spod połączeń gwintowanych, niejednokrotnie samo uszczelniające się. Jest to możliwe dzięki właściwościom pakuł, które zbierając podczas drobnego wycieku zakamienioną wodę tworzą kamienny korek na swej powierzchni.

Instalacje z rur miedzianych

Zastosowanie rur miedzianych daje gwarancję na wysoką jakość i trwałośc wszelkiego typu instalacji, szczególnie centralnego ogrzewania. Są one praktycznie odporne na korozję. Niektóre, wciąż działające instalacje wykonane w miedzi można jeszcze spotkać z czasów przedwojennych. Dzięki temu, iż miedź nie ulega utlenieniu ani korozji instalacje miedzianę gwarantują trwałość i higienę – miedz ma działanie przeciwgnilne, działa bakterio i grzybobójczo. Trwałość miedzi rozciąga się na pokolenia. Instalacje miedziane można łatwo demontować, przekształcać i zainstalować w innym miejscu. Rury miedziane maja bardzo gładką powierzchnie ograniczającą do minimum powstawanie osadów z wody.

Instalacje z rur plastikowych

Głównymi zaletami instalacji wykonanych z rur plastikowych są”: odporność na korozję I powstawanie kamienia osadowego, wysoka elastyczność, mały ciężar, szybki I łatwy montaż, niska cena.

Rury wykonane z Polipropylenu (PP)

Polipropylen wyróżnia się dobrą odpornością na temperaturę. Duża sztywność materiału umożliwia układanie rur w budynku sposobem konwencjonalnym (piony, gałązki, podejścia). Rury łączy się przez zgrzewanie w temperaturze od 240 do 270°C. Można je stosować do instalacji wody zimnej, ciepłej a także do centralnego ogrzewania (rury z wkładką aluminiową, tzw. stabilką). Instalacje z tworzyw sztucznych charakteryzują się najdłuższą żywotnością. Dzięki swej elastyczności i wytrzymałości bardzo rzadko ulegają uszkodzeniom mechanicznym. Są odporne na udary, siły rozciągające, ścierające, korozje i inkrustacje osądami. Są one dużo lżejsze od rur stalowych czy miedzianych, dzięki czemu są łatwiejsze w montażu czy transporcie. Instalacje z tworzyw sztucznych tłumią dźwięki i nie przenoszą drgań, amortyzują uderzenia hydrauliczne. Są obojętne fizjologicznie oraz odporne mikrobiologicznie, nie maja wpływu na smak, zapach i kolor wody. Tworzywa są nietoksyczne, wolne od jonów metali ciężkich. Ważnym elementem jest także wysoka estetyka instalacji wykonanej z omawianego materiału. Instalacje wodociągowe oraz centralnego ogrzewania mogą być wykonywane na wiele sposobów. W przeciwieństwie do rur stalowych nie znają barier budowlanych.